Απαγωγοί

Ξύλινος απαγωγός

Ο απαγωγός έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ο ξύλινος απαγωγός φέρει μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με μελαμίνη 18mm.

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας (διακόπτες φωτισμού, κινητήρα, πρίζες κτλ) αλλά και τα χειριστήρια του νερού και του καύσιμου αερίου βρίσκονται μπροστά και κάτω…

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός απαγωγός

Ο απαγωγός έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός και διαιρείται σε δύο τμήματα. Το επάνω φέρει τον κλωβό και το κάτω το ντουλάπι.

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας (διακόπτες φωτισμού, κινητήρα, πρίζες κτλ) αλλά και τα χειριστήρια του νερού και του καύσιμου…

Διαβάστε περισσότερα