Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Πάγκοι Χημείου

Οι εργαστηριακοί πάγκοι κατασκευάζονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που πληρούν τις απαιτήσεις των εργαστηρίων.

Οι εργαστηριακοί πάγκοι αναλόγως της θέσης τους στο χώρο διακρίνονται σε επίτοιχους και κεντρικούς.

Όλοι οι εργαστηριακοί πάγκοι αποτελούνται από το σκελετό, τα κομοδίνα…

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικός Εξοπλισμός

ΝΤΟΥΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Τα ντους σώματος & ματιών είναι απαραίτητα σε κάθε χώρο που ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα στους εργαζόμενους.

ΝΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Περιλαμβάνει μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο διαμέτρου 27cm με επιφάνεια διασποράς ώστε να επεκτείνεται  το εύρος του…

Διαβάστε περισσότερα