Εξαγωγές

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας μας αναπτύχθηκε με αργά και σταθερά βήματα.

Έτσι μετά την κάλυψη της εγχώριας αγοράς στραφήκαμε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία τόσο στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο όσο και στην Κύπρο.